Kiusaaminen, stressi ja terveys


Tämä kirjoitus perustuu brittiläisen Tim Fieldin tekemiin tutkimuksiin ja kirjaan, ”Kiusaaja näköpiirissä”(eng. ”Bully in Sight”)

Stressi

Stressi tekee tuhoja kehon immuniteettijärjestelmälle.

On olemassa kahdenlaista stressiä: positiivista ja negatiivista. Positiivinen stressi syntyy, kun työpaikalla on pätevä johto, kypsä johtaja, jonka alaisena kaikki työskentelevät ahkerasti ja heidän työtään arvostetaan ja tuetaan. Positiivista stressiä voidaan käyttää parantamaan suorituksia. Negatiivinen stressi syntyy ympäristössä, jossa kiusataan sekä ilmapiirissä, jossa uhka ja pakottaminen korvaavat olemattomat johtamiskyvyt. Yleensä kun puhutaan stressistä, tarkoitetaan negatiivista stressiä. CDI (Confederation of British Industry) arvioi, että Britanniassa stressiin ja stressiperäisiin sairauksiin kuluu teollisuudelta ja veronmaksajilta 12 miljardia puntaa vuodessa.

Tim Field uskoo, että työpaikkakiusaaminen on pääsyy – joskin vähiten tunnustettu – negatiiviseen stressiin.

Stressin oireet näyttävät valtaavan yhä enemmän sivuja niissä kirjoissa, joissa kerrotaan stressistä. Kiusaaminen aiheuttaa samoja oireita (ja muutakin).

– Pääoireet: stressi, ahdistus, unettomuus, väsymys, traumat

– Fyysiset oireet: vähentynyt immuniteetti, joka aiheuttaa jatkuvia flunssia, yskiä, vilustumisia jne. erityisesti vapaapäivinä (viikonloppuina ja lomilla), tuskat ja kivut, joille ei löydy syytä (tämä viittaa siihen, että ne ovat stressin aiheuttamia), päänsäryt ja migreenit, hikoileminen, sydämentykytys, vapiseminen, fyysinen tunnottomuus (varsinkin varpaiden, sormien ja huulien), tunnetunnottomuus (kyvyttömyys tuntea iloa tai rakkautta), vatsan ärtyneisyys, kilpirauhasongelmat, ihon ärsytys (jalkasieni, rohtumat, psoriasis, vyöruusu, nokkosihottuma), ruokahaluttomuus (vaikka jotkut reagoivat ylensyönnillä), jatkuva jano, ihminen herää väsyneempänä kuin meni nukkumaan jne.

– Psyykkiset oireet: paniikkikohtaukset, reaktiivinen masennus, itsemurha-ajatukset, stressiperäinen hermoromahdus, unohtelu, heikentynyt muisti tai muistikatkokset, huono keskittymiskyky, takaumat tai tilanteiden uudelleen eläminen, eristyneisyyden tunne, epävarmuus, epätoivo jne. Ihminen saattaa tuntea akuuttia pelkoa esimerkiksi siitä, että hän tapaa kiusaajan tai pelkää, että joutuu takaisin paikkaan, jossa häntä kiusattiin. Hän saattaa pelätä jo ajatusta, että joutuisi käsittelemään tapausta koskevia asiapapereita. Uhri saattaa olla kyvytön osallistumaan kokouksiin ja voi esimerkiksi oksentaa ennen sitä, sen aikana tai sen jälkeen. Joskus vain ajatus kokouksesta tai uhkaavan kirjeen saaminen aiheuttaa oksentelua.

-Käytöksessä ilmenevät oireet: itkuisuus, ärsyyntyneisyys, vihaiset purkaukset, pakkomielteen omaisuus (kokemus valtaa koko elämän) ylivarovaisuus (vaikuttaa paranoialta, mutta ei ole sitä), yliherkkyys (melkein joka sana ja teko otetaan kritiikkinä, vaikkei se olisikaan sellaiseksi tarkoitettu), synkkämielisyys (merkki siitä, että sisin psyyke on vahingoittunut), mielialanvaihtelut, vetäytyminen, päättämättömyys, huumorintajun katoaminen jne.

-Vaikutukset persoonallisuuteen: romutettu itsetunto ja itseluottamus, alhainen minäkuva, omanarvontunnon ja itsensä rakastamisen kyvyttömyys.

Yhä useammin esitetään, että diabetes, astma, allergiat, ms-tauti, krooniset väsymysoireet ja jopa jotkut syövän muodot aiheutuvat ja ainakin pahenevat stressin vaikutuksesta.
Trauman vaikutuksesta uhrin on mahdotonta selkeästi kertoa mitä tapahtuu ja kuka on siitä vastuussa. Uhri voi olla kykenemätön kertomaan kokemuksistaan vuoden tai pitemmänkin ajan kuluttua tapahtuneesta.

Kiusaamisesta aiheutuu voimakkaita häpeän, hämmennyksen ja syyllisyyden tunteita, joita kiusaaja ruokkii pitääkseen uhrinsa hiljaisena. Näin kaikki hyväksikäyttäjät ja pahoinpitelijät pitävät uhrinsa hiljaisena.

Psyykkinen vaurio
Pitkän ajan kuluessa yllä kuvatut oireet aiheuttavat psyykkisen vaurion, joka ei ole psyykkinen sairaus. Vaikkakin ne näyttävät päällisin puolin samalta ja ympäristön kommentit (niin suorat kuin vihjauksetkin) tukevat sairautta, on olemassa monia, hiuksenhienoja, mutta selkeitä eroja psyykkisen vaurion ja sairauden välillä.

Suurimmat erot ovat a) sairaus oletetaan periytyvän, kun taas vaurion on aiheuttanut jokin tai joku, joka on vastuussa siitä b) vaurio todennäköisesti paranee c) ihmisellä, jolla on psyykkinen sairaus, on myös siitä johtuvia oireita, jotka on luokiteltu mielisairauksien yhteydessä (paranoia, skitsofrenia, harhaisuus jne.) mutta ei psyykkisen vaurion yhteydessä. Ihminen, jolla on psyykkinen vaurio, oirehtii psyykkiselle vauriolle tyypillisesti (ylivarovaisuus, yliherkkyys , pakkomielteenomaisuus, ärsyyntyneisyys, väsymys, unettomuus).

Reaktiivinen masennus
Yksi psyykkisen vaurion oire on psyykkinen masennus. Jos kiusaaja ja työnantaja vaativat uhrin leimaamista psyykkisesti sairaaksi, kannattaa harkita sen kaltaisen panettelun liittämistä osaksi oikeustoimia. Jos uhria kiusaa terveydenhoitohenkilökunta, tai työnantajan lääkäri vaatii kiusatun leimaamista psyykkisesti sairaaksi, pitää kyseenalaistaa tällaisen henkilön pätevyys, joka ei osaa erottaa vauriota sairaudesta.

Mieti seuraavaa:

Kiusaaminen aiheuttaa:

Akuuttia jatkuvaa stressiä (psyykkinen vaurio), joka sisältää reaktiivisen masennuksen (psyykkinen vaurio) joka aiheuttaa epävakaan perustan objektiivisuudelle (mielen tasapaino järkkyy) joka johtaa itsemurha-ajatuksiin (kun leimataan mielisairaaksi) kulminoituu itsemurhayritykseen (avunhuuto) joka saattaa johtaa itsemurhaan.

On todennäköistä, että monet itsemurhat johtuvat kiusaamisesta, mutta uhrin tiedostamisen puute siitä, mitä tapahtuu, heidän haluttomuutensa kertomasta tapahtumista, traumatisoituminen, kyvyttömyys kertoa tarkkaan, ympäristön täydellinen asian kieltäminen, kiusaajan pakonomainen valehtelu ja Jekyll/Hyde persoonallisuus ynnä yleinen tiedonpuute ja tiedostamattomuus yhteiskunnassa estävät syyn selville saamisen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.